1. Yedi Kule Kalesi veya Eptapyrgion (Seven Towers Fortress) / Acropolis – Upper City

2. Sultân Murad II’s Beğ Hammâmı (Double Bathhouse) / Sultan II. Murad’ın Beğ Hamamı

3. Hamza Beğ Câmii

4. Hamza Beğ Kervansaray (Caravanserai) / Hamza Beğ Kervansarayı

5. Bezzâzistân Bedesten (Covered Market Hall) / Bedesten

6. Alaca İmâreti a.k.a. İshâkiye Câmii / İshakiye Camii olarak da bilinen Alaca İmaret

7. Cezerî Kâsım Paşa Hammâmı a.k.a. Paşa Hammâmı / Cezeri Kasım Paşa Hamamı

8. Halil Ağa Hammâmı a.k.a. Yahudi Hammâmı a.k.a. Pazar Hammâm / Pazar Hamamı ve Yahudi Hamamı

9. Musa Baba Bektaşi Tekyesi - Mescidi – Türbe (Dervish Lodge - Mosque - Mausoleum) / Musa Baba Bektaşi Tekkesi - Mescidi – Türbesi

10. Kule Hammâmı (Tower Bathhouse) / Bizans Hamamı

11. Yeni Hamam olarak da bilinen Hüsrev Kethüda Hamamı / Hüsrev Kethudâ Hammâmı

12. Trigonion (Chain) Tower

13. Beyaz Kule

14. Papora Baba Camii, Eski Camii,Cami-i Atik olarak da bilinen Kala-i Bâlâda Camii / Kalâ-i Bâlâda Câmii

15. İskele Camii olarak da bilinen Abdürrauf Efendi Camii

16. Holy Church of the Virgin Mary Acheiropoietos / Eski Cuma Camii

17. Soğuk Su Camii olarak da bilinen Kasım Paşa Camii / Church of the Holy Apostles

18. Kasımiye Camii / Camiye Çevrilmiş Bizans Saint Demetrios Kilisesi

19. İshakiye Camii Camiye Çevrilmiş Saint Panteleemon Bizans Kilisesi / Holy Church of Saint Panteleimon

20. Yakup Paşa Camii / Camiye Çevrilmiş Bizans Saint Catherine Kilisesi

21. Aya Sofya Camii / Camiye Çevrilmiş Bizans Aya Sofya Kilisesi

22. Suluca Mescidi / Hosios David Bizans Klisesi

23. Sara-ı Atik Camii / Eski Saray Camii / Bizans Hz. İlyas Kilisesi

24. İki Şerefeli Camii / Taxiarchs Kilisesi

25. Kazancılar Suku ( Bakırcılar Carsısı ) Camii / ( Bakırcılar Azizesi ) Bizans Panagia tou Chalkedon Klisesi

26. Şeyh Hortaçi Camii Hortaçi Türbesi / Bizans Saint George Kilisesi

27. Mustafa Kemal Atatürk’ün Çocukluğunu Geçirdiği Ev

28. Hafız Beğ Köşkü

29. Selânik’s Karakaş Feyz-i Sıbyan School

30. Hastâhane-i Askeri

31. İdadiye Mektebi / Aristoteles Üniversitesi Felsefe Kampüsü

32. Ministry of Macedonia – Thrace / Hükümet Konağı

33. Mustafa Zihni Paşa İptidai Mektebi – Cami

34. ‘Osmanlı Su Şirketi’nin Pompa İstasyonu

35. Osman Ali Beğ Köşkü

36. Carlo Allatini Köşkü / Selânik Kaymakamlığı Ofisi

37. Nastinas Hanı olarak da bilinen Emniyet Hanı

38. Mehmet Kapancı Köşkü

39. Hamidiye Çeşmesi / Sitravani

40. Kaymakam Hıfzı Beğ Konağı / Selânik ‘Belediye ve Çocuk Kütüphanesi’ olarak açıktır

41. Allatini Un Fabrikası

42. Ahmed Kapancı Köşkü

43. Üçüncü Ordu-yı Kolordu Karargâhı

44. Kolordu Karargâhı Kışlası ve Kışla Camii

45. Yeni Camii olarak da bilinen Hamidiye Cami-i Şerifi

46. Hamidiye Belediye Hastahanesi olarak da bilinen Gureba Hastahanesi

47. Osmanlı Bankası / Devlet Konservatuarı

48. Osmanlı Ordusu Topçu Kışlası / Yunan Ordusu’na ait Metruk Pavlou Mela (Pavlos Melas) Kışlası

49. Hasan Fehmi Paşa Camii ve Topçu Kışlası Camii olarak da bilinen Feridiye Cami-i Şerifi

50. Hamidiye Islahhanesi (Fakir ve Yetim Çocuklar için Meslek Okulu)

51. ‘Jeddah Honey’ (Yeni Bina) / Selânik Yahudi Müzesi

52. Abdurrahman Konağı / ‘Olympiades’ (AHEPA) organizasyonunun binası

53. Seyfullah Paşa Köşkü

54. Selânik Bankası (Banque de Salonique)

55. Namıka Hanım Çeşmesi

56. Gümrük Binası / Selânik Limanı Yolcu Terminali